Er rust copyright op de teksten, beeldmateriaal, foto’s en andere afbeeldingen van Savantis op deze website. Het merk Savantis inclusief logo en beeldmerk is wettelijk beschermd en mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Savantis.

Teksten & beeldmateriaal

Voor de teksten en al het beeldmateriaal (foto’s, graphics en video’s) geldt dat eigen gebruik van de informatie is toegestaan mits hier goedkeuring voor is gevraagd. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals; verspreiden, verzenden, opnemen in ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan.

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie? Of wilt u informatie nog verder gebruiken, zoals commercieel verwerken of doorleveren aan derden? Neem dan contact op met Savantis via telefoonnummer 088- 080 89 24.